Bilmelisin ki yönetici olmak

Kişi bir bakmış resmi bir kurumda müdür,bir daha bakmış bir özel şirkette genel müdür bir daha bakmış yolun sonu.. orada ise herkes gibi bir insan.. böyle dik bir giriş yapmam kasıtlıdır…

Amacımız tabiî ki bağcı dövmek değil üzüm yemektir.Nedense ülkemizde yöneticilerin yetkilerini kötüye kullanma yanlış tutum sonucu hata yapma ve bu hataları alt kademelere ödetme gibi hatta siyasi ve şahsi durumların göz önünde bulundurularak çok verimli olabilecek çalışanları bozuk para gibi harcadığı sık sık görülmüştür.Duyguları işe yansıtmak ne derce doğrudur tartışılabilir ama konu evine çocuğuna ekmek getirme derdinde olan çalışanlara gelince kayıtsız şartsız şapka öne koyulmalı ve vicdan var ise orası bir yoklanmalı…. İşte kısa kısa dokunduğumuz ama bazı kurumlarda çalışanların rahatsız olduğu konu başlıklarından bir kaçı bunlar, iyi yönetici olmak iyi bir kariyer sahibi olmak veya duvardaki asılı diplomalar yada başarı belgeleri ile orantılı değildir… İYİ BİR YÖNETİCİ OLMAK İÇİN İYİ BİR İNSAN OLMAK TA GEREKİR

İyi bir yöneticinin, amaca ulaşmanın mutluluğunun bilincinde olması ve çalışanlar açısından da aynı şeyin geçerli olduğunu kavrayabilmesi gerektiği, Yöneticinin, yönetimin bir bilim, sanat ve meslek olduğunu iyi bilmesi gerekmektedir. “İyi bir yönetici, yönetim faaliyetini bilimsel verilerle donatarak, becerisini en üst düzeye çıkarmalıdır’’

LİDERLİK ÖZELLİĞİ ŞART
Liderlik özelliği kesinlikle olmalı.“İyi yönetici, yönettiği sistemin geçmişinden dersler çıkararak gününü ve geleceğini, sistemi daha da büyütüp etkin kılacak şekilde kontrol edebilen kişidir. Yönetici olgun davranmalı, kendine güvenmeli ve başkalarına güven vermelidir. Samimi, ilişki kurma ve empati yapma yeteneğine sahip olup, ileriyi görmelidir. Duygusal olgunluk içinde açık sözlü, etkili konuşup, doğru, bilgili, inisiyatif sahibi, kararlı ve dürüst olmalıdır. Çatışmaları da uygun yollarla çözüp, faydaya dönüştürerek, riskleri ve krizleri en uygun şekilde yönetmesini bilmelidir.” İyi yönetici olmak isteyen kişinin, kendisi ve başkaları için labirentler oluşturmaması, gücünü ve otoritesini en uygun durumlarda kullanması gerekir.

İLETİŞİM ÖNEMLİ
“İletişim gerçeğinin bir yönetici için ne kadar önemli olduğunu çok iyi kavrayıp, bunu astlarına da öğretmelidir. Ortak amaçlar belirleme, emrindekileri bu amaçlara yöneltmede maharetli, olumlu eleştirilere duyarlı olmalı ve astların da iş tatminini sağlamak için gereken her şeyi yapmalıdır” Yöneticinin inanç ve tutumlara saygı gösterip, stratejik davranması gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Veee….

Bilmelisin ki…Duvarda asılı diplomalar insanı insan yapmaya yetmez.

Bilmelisin ki …Aşk kelimesi ne kadar çok kullanılırsa,anlam yükü o kadar azalır.

Bilmelisin ki …Karşındakini kırmamak ve inançlarını savunmak arasında çizginin nereden geçtiğini bulmak zor.

Bilmelisin ki …Gerçek arkadaşlar arasına mesafe girmez.Gerçek aşkların da!

Bilmelisin ki …Tecrübenin kaç yaş günü partisi yaşadığınızla ilgisi yok,ne tür deneyimler yaşadığınızla var.

Bilmelisin ki …Aile hep insanın yanında olmuyor.Akrabanız olmayan insanlardan ilgi,sevgi ve güven öğrenebiliyorsunuz.Aile her zaman biyolojik değil

Bilmelisin ki …Ne kadar yakın olursa olsunlar en iyi arkadaşlar da ara sıra üzebilir. Onları affetmek gerekir.

Bilmelisin ki …Bazen başkalarını affetmek yetmiyor.Bazen insanın kendisini affedebilmesi gerekiyor.

Bilmelisin ki …Yüreğiniz ne kadar kan ağlarsa ağlasın dünya sizin için dönmesini durdurmuyor.

Bilmelisin ki …Şartlar ve olaylar, kim olduğumuzu etkilemiş olabilir.Ama ne olduğumuzdan kendimiz sorumluyuz

Bilmelisin ki …İki kişi münakaşa ediyorsa, bu birbirlerini sevmedikleri anlamına gelmez. Etmemeleri de sevdikleri anlamına gelmez.

Bilmelisin ki …Her problem kendi içinde bir fırsat saklar.Ve problem, fırsatın yanında cüce kalır.

Bilmelisin ki …sevgiyi çabuk kaybediyorsun, pişmanlığın uzun yıllar sürüyor.(Can Yücel)
Erdal YAVUZ
04.11.2010