Efsane Kadın Savaşçı Amazonlar

samsun efsane kadın savaşçı amazonlar

Efsane Kadın Savaşçı Amazonlar

Efsane Kadın Savaşçı Amazonlar M.Ö 1200 Yıllarında yaşamış efsanevi kadın savasçılardır. Thermedon (Terme çayı) kıyısında kurmuş oldukları Themiskyra kentinde yaşamışlardır.

Neden Amazon?

Oklarının yaylarını iyi çekebilmeleri için kadınların çocukken sağ göğüslerini kestiklerini ve bundan dolayı kendilerine “memesiz” demek olan “Amazon” adının verildiği söylenir.

Mitoloji
Yunan mitolojisinde Amazonlardan savaş tanrısı”Ares” ile iyilik sever “Harmonia” nin (Afrodit) çocukları olarak bahsedilir. Göçebeliğin hakim olduğu avcı ve toplayıcı yaşam tarzından yerleşik hayata geçilmesi ve tarımın başlamasıyla ortaya çıkan artı ürün toplumlara bolluk ve bereketi getirmiştir. Bereket ise, kadınla simgelenmiş böylece Bereket Tanrıçası”Kybele” ortaya çıkmıştır.

Zeyna
Yerleşik hayata geçiş kadınların toplumdaki yerini etkilemiş, kadının saygınlığını ve etkinliğini arttırmıştır. Kadının statüsünün yükselmesi zaman içerisinde bazı toplumlarda ana erkil yaşam tarzı ortaya çıkmıştır. Amazonlar ise bu anaerkilliğin savaşçı şekline bürünmüş Anadolu’daki temsilcileridir. Kadınlara verilen önemi simgelediği içindir ki Ana Tanrıça Kybele’ye tapmaktaıirlar. M.Ö. 1200 yıllarında yaşayan Amazonları, dünya TV’lerinde Zeyna isimli dizi filmle günümüzde görmekteyiz. Böylece bu dizi ile Samsun coğrafyasında yaşayan Amazonlar hakkında çok geniş bilgi edinme fırsatını da bulmaktayız.

Yaşam Felsefeleri
Efsane Kadın Savaşçı Amazonlar ilginç yaşam felsefeleri çeşitli kaynaklarda çarpıcı olarak tekrarlanmıştır. Günlük yaşamlarında erkekleri yanlarında işçi ve uşak olarak bulundurdukları, nesillerini devam ettirebilmek için savaşlarda esir aldıkları erkeklerle beraber oldukları, ve sonrada onları öldürdükleri rivayet edilmektedir. Törelerinde bir erkekle beraber olabilmeleri için en az üç erkeği öldürmüş olmaları ve bu ilişkilerden doğan erkek çocukları sakatladıkları, öldürdükleri ya da babalarına verdikleri, kız çocuklarını ise at sütü ve kudret helvası ile besledikleri ve güçlü yetiştirdikleri bilinmektedir.

Giyinme Şekilleri
Dünya’nın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı ile ilişkili oldukları ve tapınağı Amazonların yaptıkları ya da orada rahibelik yaptıkları, tapınağı adak olarak kestikleri göğüsleri ile süsledikleri efsanelerde anlatılmaktadır. Efsane Kadın Savaşçı Amazonlar Yunan güzel sanatlarında yer alan figürlerinde sağ omuzlarından aşağı doğru indirip, kalça üzerinden bir şeritle bağladıkları hafif bir gömlek giydikleri, başlarına yunan miğferi taktıkları, kol, bacak ve ayaklarını çıplak bıraktıkları görülmektedir. Asyalılar gibi giyindiklerinde ise vücutlarını boyunlarına kadar sıkı sıkıya örtüp, bacaklarına ise bir çesit mayo giydikleri, başlarına ise Frigya başlığı giydikleri ifade edilmektedir.

Amazonlar atların üzerinde semer yerine sadece bir örtü örtmekteydiler. Atın üzerinde çok güzel ok atıp, mızrak fırlatırlardı. Tarihin ilginç ve çekici savaşçı kadınları olan Amazonlar tarih boyunca güzel sanatlara konu olmuştur.

Amazon Kadını Heykelleri
M.Ö. 5. YY’da bir Amazon heykeli dikmesi için Efes’te yarışma açılmıştır. Bu yarışmaya katılmış olan sanatçıların yapmış oldukları Amazon Kadını Heykelleri günümüze kadar ulaşmıştır. Bu eserlerin en meşhurları Berlin ve Roma Copitolune Müzelerinde yer alan “Yaralı Amazon” heykeli ile Vatikan’daki “Amasone Mattei” heykelleridir. Ayrıca Rubens’in ünlü “Amazon Savaşçısı” tablosu da en tanınmış eserlerden birisidir. Kaynak:samsun.meb.gov.tr

AMAZON,AMAZONLAR,KADIN SAVAŞÇI AMAZONLAR SAMSUNDA YAŞADI, Terme amazon,samsun amisos,samsun rehberi,efsane amazonlar,amazon savaşçılar,amasone mattei

Amisos Tepesi

Karadeniz’in en iyi savaşan kadınları: Amazonlar