Yıl 1500 yer İstanbul

YIL 1500 YER İSTANBUL— YIL 2010 YER İSTANBUL 1500’lü yıllarda Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’da yaşıyorsunuz Muazzam bir imparatorluğun başkenti

Sokaklarında caddelerinde meydanlarında yetmiş iki millete mensup insan var Asayiş ve güvenlik mükemmel Papaz Morand, Fransız elçisinin maiyetinde o tarihlerde İstanbul’a gelmiş, şöyle yazıyor: “İstanbul’da bir kimse avucunu altınla doldurup kalabalık yerlerde dolaşsa yan gözle bakan çıkmaz” Adalet var Bir suç işleyen hemen tepeleniyor, zaten halk genellikle ahlâklı olduğu için fazla suç işlenmesini engelliyor Güneşin doğmasından bir saat önce, Padişahtan en hakir dilenciye kadar bütün Müslümanlar ayaklanıyor, sabah namazına hazırlanıyor

O tarihlerde sosyal sigorta falan yok, lakin hiçbir miskin, fakir, yoksul aç kalmıyor Vakıf imarethaneler var, parası yiyeceği olmayanlar oralara gidip karnını doyuruyor

O asırda karada atla, deveyle; denizde, yelkenli gemiyle yolculuk yapılıyor İstanbul’dan Ankara’ya on dört günde gidiliyor Yollarda kervansaraylar var, yolcular üç güne kadar kalabiliyor, insanlara yemek, hayvanlara yem bedava veriliyor

İşte siz böyle bir İstanbul’da huzur içinde yaşayabilirdiniz Adalet var, güvenlik var, aş var, huzur var

2010 İstanbul’undayız, yetmiş milyon halkın yirmi milyonu buraya toplanmış, dağ taş bina dolmuş Bina ….

Güvenlik yok belkide güvensizlikten….

İstanbul aynı İstanbul değişen içindekiler ve içindekiler…

Kartal ÖZKALENDER
20.10.2009